Tänään on 04.04 - lauantai 02:21

Työttömien terveystarkastastuksilla ennalta ehkäisevä vaikutus

10.11.2018

KUNNAN lainmukaisiin tehtäviin kuuluu järjestää työttömille maksuton terveystarkastus. Oikeus tarkastukseen tunnetaan huonosti sekä kunnissa että työttömien parissa.

Työttömien oikeudesta terveystarkastuksiin on säädetty vuonna 2011 voimaan tulleessa terveydenhuoltolaissa. Terveystarkastuksen tarkoituksena on edistää työttömän terveyttä ja ylläpitää työkykyä sekä ehkäistä terveysongelmien syntyä.

Työttömät sairastavat enemmän ja voivat huonommin kuin työssä käyvät. Näin on todettu useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa. Havaintomme Työttömien keskusjärjestön ja Ehyt ry:n yhteisessä Terveydeksi-hankkeessa ovat samansuuntaisia.

Kaksi palveluohjaajaa on kiertänyt runsaan parin vuoden ajan muun muassa EU-ruokajakeluissa, Työttömien keskusjärjestön ja Ehyt ry:n toimipaikoissa sekä muissa niin kutsutuissa matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa eri puolilla Suomea. He ovat kertoneet terveys­tarkastuksista ja antaneet palveluohjausta. Ohjaajat ovat tavanneet satoja työttömiä. Heidän huomioidensa mukaan oikeus terveys­tarkastukseen tunnetaan huonosti, eikä tarkastukseen osata hakeutua.

 


HAVAINNOT kertovat myös, että terveystarkastusten järjestäminen ja niistä tiedottaminen vaihtelee paljon. Joissain kunnissa nimetyt terveydenhoitajat tekevät tarkastuksia ja tieto on helposti saatavilla esimerkiksi kunnan verkko­sivuilla. Joskus terveystarkastukseen vaaditaan te-toimiston lähete, mikä on osalle työttömistä liian suuri kynnys, ja vastaanottoaika jää varaamatta.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeessa vuodelta 2013 todetaan, että te-toimiston tehtävänä on tunnistaa ne työttömät työnhakijat, joiden työkykyä on syytä arvioida. Onko te-toimiston virkailijoilla riittävää osaamista tunnistaa arvioinnin tarpeessa olevat asiakkaat? Työttömät kertovat, että te-toimistosta on vaikea saada kasvokkaista palvelua. Miten tunnistaminen ja ohjaus ar­viointiin tapah­tuvat?

TERVEYDEKSI-HANKKEEN asiakkaista noin puolet on hakeutunut terveystarkastukseen palveluohjaajan tapaamisen jälkeen. Haastattelut osoittavat, että ennaltaehkäisyllä, varhaisella ongelmien tunnistamisella ja hoitamisella voidaan säästyä vakavimmilta seurauksilta. Varsinkin pitkäaikaistyöttömien terveysongelmat saattavat olla moninaisia, ja niiden hoitamiseksi on tärkeää saada moniammatillinen arvio ja ohjaus tarpeenmukaiseen jatko­hoitoon. Hoitamattomuuden takia pitkittyneet sairaudet tulevat kalliiksi sekä yhteiskunnalle että yksilölle.

Terveystarkastuksessa selvitetään työttömän terveydentila, ja tarvit­taessa hänet ohjataan jatkotutkimukseen tai -hoitoon. Näistä seuraa esimerkiksi lääkäri-, hammaslääkäri- tai fysioterapiakäyntejä kuluineen, eikä työttömällä ehkä ole varaa niihin. Tällöin sovellettavaksi pitäisi tulla asiakasmaksulain pykälä, jonka mukaan pieni­tuloisen asiakkaan maksua on alennettava tai se on jätettävä kokonaan perimättä.

Kunnissa tätä lakia sovelletaan kuitenkin kirjavasti, eikä aina asiakkaan eduksi. Asiakasmaksulain tarkoitus on, ettei palvelusta perittävä maksu muodostu esteeksi palvelun käytölle. Silti yli 350 000 sosiaali- ja terveyspalvelumaksua päätyi ulosottoon vuonna 2017.

YHDESSÄKÄÄN kunnassa ei ole vielä tullut vastaan käytäntöä, että työnhakija ohjattaisiin terveystarkastukseen heti työttömyyden alussa. Jotta työttömät tuntisivat asian, te-toimistojen tulisi informoida terveystarkastuksesta automaattisesti työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä. Tarkastuksia toistettaisiin tarpeen mukaan.


Kuntoutuksen uudistamiskomi­tean tämänvuotisessa raportissa todetaan, että asiakkaan palvelutarpeet on syytä arvioida heti työttömyyden alkaessa ja sen jälkeen säännöllisin välein. Komitean lakiehdotuksen mukaan työttömän palvelujen ja kuntoutuksen tarve tulisi selvittää kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta ja kolmen kuukauden välein tehtävissä palvelutarvearvioissa.

Työttömän ensimmäiseen terveystarkastukseen tulisi sisältyä ­vähintään yksi maksuton käynti lääkärillä tai suuhygienistillä, jotta maksut eivät estä tarvittavaa hoitoa. Kuntien lakisääteinen tehtävä on toteuttaa tarkastukset.

Tiedote koronavirukseen liittyen!
17.03.20 Tiedote koronavirukseen liittyen! Meille yhdistyksessä on ensisijaisen tärkeää huolehtia koko... lue lisää
TE-toimisto - portinvartijasta palveluiden koordinaattoriksi
23.01.20   Työttömien Keskusjärjestö: TE-toimisto - portinvartijasta palveluiden koordinaattoriksi... lue lisää
Kannanotto Eduskunta 6.11.
12.11.19 PIENITULOISTEN KANSALAISTEN  HARRASTUSMAHDOLLISUUDET TURVATTAVA Työttömät ja myös pienituloiset... lue lisää
Parhaat puhelinkuvat
29.10.19   Kurssin tavoitteena on ymmärtää erilaisten puhelinten kamerasovellusten hyödyt kuvaamisessa.... lue lisää
Kutsu Mikkelin teatterille la 17.8. klo 15.00
31.07.19 Ilmaisutaidon ryhmä Kipinä ja Mikkelin tyttöteatteri Ohjelmistossa 17.08.2019 klo 15.00... lue lisää
Poikkeukset aukioloon
09.07.19 Poikkeukset aukioloaikoihin: Ruokala suljettu:  28.6-28.7. Lahjoitusruokaa jaetaan yhdistyksen... lue lisää
Työttömät odottavat hallitukselta nopeita ja selkeitä toimia työllisyyspolitiikassa
24.05.19 Työttömät odottavat hallitukselta nopeita ja selkeitä toimia työllisyyspolitiikassa Aktiivimallin... lue lisää
Kohtaamispaikan teatteriryhmä
23.05.19 Ilmaisutaidon ryhmä Kipinä  on Mikkelin työttömien yksi harrastusryhmistä. Se on avoin kaikille. Siihen... lue lisää
Riittävät palvelut työttömille
18.04.19 Tulevan hallituksen turvattava riittävät työllisyysmäärärahat ja palvelut työttömille Työttömien... lue lisää
Oikeus työhön ihmisarvoa kunnioittaen
18.04.19 Työttömien Keskusjärjestö piti 16-17.4 vuosikokoustaan Jyväskylässä.  Kansanedustaja Lauri Ihalainen piti... lue lisää
Työttömien terveyspalvelut
27.02.19 Työttömät yhdenvertaisiksi terveyspalveluissa – työkykyohjelma käyttöön Lähes joka kolmas... lue lisää
Työllisyysohjelma 2019-2023
12.02.19 Työttömien Keskusjärjestö: Kansalaisten oikeus työhön turvattava työtakuulla Työttömien... lue lisää
Asikasmaksulaki
01.02.19 Työttömien keskusjärjestön hallitus vaatii niin sanotun välimaksukaton säilyttämistä... lue lisää
Työttömien työkykyohjelma
27.11.18 Työttömien pirstaleiset palvelut yhtenäistettävä sujuvaksi poluksi Työttömien Keskusjärjestön... lue lisää
Työttömien terveystarkastastuksilla ennalta ehkäisevä vaikutus
10.11.18 KUNNAN  lainmukaisiin tehtäviin kuuluu järjestää työttömille maksuton terveystarkastus. Oikeus... lue lisää
Mikkelin Työttömät ry

Mikkelin Työttömät ry © Copyright 2010-2020

Web-nikkarointi: Verkkoverstas