Tänään on 09.08 - sunnuntai 11:55

LIIKU2-HANKE

Liiku2 2017

Yhdistys on anonut TVY:n kautta OKM:ltä avustusta työttömien liikuntaan vuodelle 2017, mutta OKM ei ole vielä antanut hankkeelle päätöstä. OKM pitää järjestön liikuntahanketta tärkeänä. Hanke kuuluu samaan kokonaisuuteen vuoden 2016 hankkeen kanssa.

Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

Tuloksena hankkeessa synnytetään uusia aktiivisia liikunnan ryhmiä tai ohjataan työtön jo olemassa olevan harrastuksen pariin. Hanke synnyttää osallisuutta ja laajentaa työttömien verkostoitumista ympärillä olevaan yhteisöön. Hankkeen aikana kohdehenkilöt saavat myös ajankohtaista ravinto- ja terveysvalistusta, sekä oppivat koostamaan terveellisen ruokavalion, mikä tukee jatkuvaa liikunnan harrastamista.

Ensisijaiset vaikutukset säännöllisestä liikunnasta ovat terveydentilan asteittainen kohentuminen ja itsetunnon parantuminen, kun kunto, osaaminen ja vuorovaikutustaidot kehittyvät valitussa ryhmäliikuntaharrastuksessa. Terveysvaikutukset todetaan terveystarkastuskäynneillä.Epäsuorasti hanke tukee työttömien työllistymistä.

Terveystarkastukset vahvistavat työttömän terveydentilan ja mahdollisiin työllistymisen esteisiin voidaan puuttua tarpeen mukaan. Hyvinvoiva ihminen on myös kilpailukykyisempi avoimilla työmarkkinoilla. Hankkeessa seurataan työllistymisvaikutuksia, mikäli työtön on toimenpiteessä yhdistyksessä. Hankkeessa mukana; TVY r.y.  ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisää tietoa hankkeesta:

Heikki Pyrhönen 044 722 0501

 

Mikkelin Työttömät ry

Mikkelin Työttömät ry © Copyright 2010-2020

Web-nikkarointi: Verkkoverstas