Makkarastroganov (L), keitetyt perunat (L,G)
Liha-juurespata (L,G), keitetyt perunat (L,G)
Broiler-kasviswok (L)
Jauhelihakeitto (L,G), hedelmäsalaatti & vaniljavaahto (L,G)
Silakkapihvit (L), tilli-kermakastike (L), muusi (L,G)
Tänään on 22.09 - sunnuntai 17:45

Työttömien terveyspalvelut

27.02.2019

Työttömät yhdenvertaisiksi terveyspalveluissa – työkykyohjelma käyttöön

Lähes joka kolmas pitkäaikaistyötön on työkyvytön. Määrällisesti luku tarkoittaa 27 000 henkilöä. Joka viidennen pitkäaikaistyöttömän työkykyä voitaisiin kohentaa hoidolla tai kuntoutuksella. Passiiviseen työttömyysturvaan käytetään 5,5 miljardia euroa ja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan vajaa 600 miljoonaa euroa vuodessa. Terveydeksi-hanke on vuodesta 2016 asti edistänyt työttömien tietoisuutta oikeudesta lakisääteiseen maksuttomaan terveystarkastukseen.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Filatov avasi Työttömien Keskusjärjestön ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteisen seminaarin, joka pidettiin Kansalaisinfossa Helsingissä 21.2.2019. Puheessaan hän korosti, että suuret väestöryhmien väliset terveyserot ovat suomalainen erityisongelma.

- Sosiaalisesti ja eettisesti kestävässä yhteiskunnassa hyvinvointia ja yhteiskunnan tilaa arvioidaan vaikeimmassa tilanteessa olevien näkökulmasta. Työttömyys on kiistatta vaikea tilanne elämässä. Jokaisen ihmisen hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen elämän edistäminen on ehjän yhteiskuntapolitiikan päämäärä. Sitä ei voi alistaa muille päämäärille, Filatov korosti.

- Työttömyys koettelee monia. Varsinkin pitkittynyt työttömyys vaikuttaa ihmiset itsetuntoon ja moneen muuhun asiaa. Hyvän elämän turvaaminen sairastuessa on tärkeää, ei siis ole mikään ihme, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on aikamme suurimpia hankkeita.

Tuija Oivon ja Raija Kerättären viime vuonna julkistamassa raportissa todetaan, että noin 43 000 työtöntä on etuus- tai palveluloukussa.

- Työttömät ovat työkyvyttömiä, mutta heidän työkykyongelmiaan ei tunnisteta, tai he eivät saa oikeaa palvelua, että pääsisivät uran alkuun. Heidän työkyvyttömyyseläkehakemuksistaan hylätään lähes 90 %. Lääkäreiden työkyvyn arvioinnin osaamisessa on vakavia puutteita, tilaisuudessa puhunut johtaja Tuija Oivo listasi.

- Selvityksessä todettiin, että lähes joka kolmas pitkäaikaistyötön on työkyvytön. Näiden 27 000 työkyvyttömän työttömän työmarkkinatuen kustannukset ovat 227 miljoonaa euroa vuodessa.  Työkyvyn arviointivaihe ei kerrytä työttömyysturvan aktiivisuusehtoa. Kuntien velvollisuus väestöryhmien terveys- ja toimintakyvyn seurantaan ei toteudu heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kohdalla.

Työttömillä lakisääteinen oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen

Työttömillä on ollut lakisääteinen oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen vuodesta 2011. Sotkanetin tilastojen mukaan vain 2,5 % työttömistä oli käynyt ilmaisessa terveystarkastuksessa vuonna 2017. Asia tunnetaan heikosti terveydenhuollossa, kunnissa sekä työttömien parissa, huomautti Työttömien Keskusjärjestön Terveydeksi-hankkeen hankepäällikkö Katriina Lehtovaara.

Tutkimusten mukaan työttömät ovat sairaampia, mutta käyttävät vähemmän terveydenhuollon palveluita. Työttömien sairauksia ei tutkita, hoideta eikä heitä ohjata kuntoutukseen samoin kuin työssä käyviä. Heikoimmassa asemassa olevien palvelutarpeisiin kohdistuu asenteellisuutta ja väheksyntää, kertoivat projektipäällikkö Anna Keto-Tokoi ja tutkija Lars Leemann Sokra-hankkeesta. Näitä seikkoja tukevat myös Terveydeksi-hankkeen havainnot kentältä.

Työttömien terveystarkastus käynnistää palveluprosessin, jossa asiakkaan tarve ratkaisee työkyvyn tuen palvelut, ei se mitä organisaatiossa on tarjolla, totesivat Satakunnan SATAOSAA-maakuntakokeilun projektisuunnittelija Sari Ljungman sekä terveydenhoitaja Tiia Nieminen.

Myös osatyökykyisten voimat käyttöön

Ilmarisen tekemä selvitys kertoo, että työelämän ulkopuolella on noin 65 000 osatyökykyistä, jotka haluaisivat työskennellä sekä arvioivat kykenevänsä siihen. Heidän hyödyntämättömän potentiaalinsa hinta on noin 1,3 miljardia euroa vuodessa.

Osa heistä olisi työllistettävissä hyvinkin helposti erilaisin tukitoimin. Tarvitaan moniammatillista yhteistyötä yli organisaatiorajojen, että tarpeet selvitetään ja oikeanlaista tukea tarjotaan. Lait ovat monimutkaisia ja erilaisia väliinputoamisia tapahtuu, pohtii toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien Keskusjärjestöstä ja jatkaa:

- Suomen tavoitellessa 80 % työllisyysastetta on selvää, että työttömien sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluita on vahvistettava. Eduskunnan kaikissa puolueissa vallitsee 5.2.2019 allekirjoitetussa kannanotossa yhteinen tahtotila yli hallituskausien kestävään toimenpideohjelmaan, jossa sitoudutaan:

tulevina vuosina edistämään työikäisten työkykyä, ehkäisemään siirtymistä työttömyydestä pitkäaikaistyöttömyyteen ja lisäämään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta. Toimenpiteillä varmistetaan osatyökykyisten palvelutarpeen tunnistaminen, toimivat työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelut sekä ihmislähtöiset palvelupolut ja –kokonaisuudet.”

Tärkeää on, että tulevissa hallitusneuvotteluissa saadaan työkykyohjelmasta hallituskaudet ylittävä kärkiohjelma, johon myös investoidaan riittävästi. Kuluvan hallituskauden OTE-kärkihankkeessa on saatu jo hyviä tuloksia suhteellisen pienilläkin panostuksilla.

- Mitä saataisiin aikaan, jos yhteisellä, mittavalla kansallisella ponnistuksella lähdetään ratkaisemaan asiaa? Passiivisen työllisyyspolitiikan kustannukset ovat yli 5,5 miljardia euroa vuodessa. Aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan käytetään vain vajaa 600 miljoonaa euroa. Tämä suhde on retuperällä. Tulevien vaalien jälkeen on mahdollisuus kääntää kurssia, Haapakoski muistuttaa.

Lähteitä:

Eduskuntaryhmien yhteinen kannanotto: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/eduskuntaryhmat-sitoutuivat-edistamaan-osatyokykyisten-asemaa-tulevalla-hallituskaudella

Tuija Oivon ja Raija Kerättären raportti: Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet:  https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/3022628/Osatyokykyisten+reitit+tyollisyyteen+%28002%29.pdf/c7c62c6e-293b-6122-5cce-83b107454e6b/Osatyokykyisten+reitit+tyollisyyteen+%28002%29.pdf.pdf

 

Työttömät yhdenvertaisiksi terveyspalveluissa, seminaari Kansalaisinfossa 21.2.2019, materiaalit http://www.tyottomat.fi/tyottomat-yhdenvertaisiksi-terveyspalveluissa-seminaari-21-2-2019/

 

Kutsu Mikkelin teatterille la 17.8. klo 15.00
Ilmaisutaidon ryhmä Kipinä ja Mikkelin tyttöteatteri Ohjelmistossa 17.08.2019 klo 15.00... lue lisää
Poikkeukset aukioloon
Poikkeukset aukioloaikoihin: Ruokala suljettu: 28.6-28.7. Lahjoitusruokaa jaetaan... lue lisää
Työttömät odottavat hallitukselta nopeita ja selkeitä toimia työllisyyspolitiikassa
Työttömät odottavat hallitukselta nopeita ja selkeitä toimia työllisyyspolitiikassa... lue lisää
Kohtaamispaikan teatteriryhmä
Ilmaisutaidon ryhmä Kipinä on Mikkelin työttömien yksi harrastusryhmistä. Se on avoin... lue lisää
Oikeus työhön ihmisarvoa kunnioittaen
Työttömien Keskusjärjestö piti 16-17.4 vuosikokoustaan Jyväskylässä. Kansanedustaja Lauri... lue lisää
Riittävät palvelut työttömille
Tulevan hallituksen turvattava riittävät työllisyysmäärärahat ja palvelut työttömille... lue lisää
Työttömien terveyspalvelut
Työttömät yhdenvertaisiksi terveyspalveluissa – työkykyohjelma käyttöön Lähes joka kolmas... lue lisää
Työllisyysohjelma 2019-2023
  Työttömien Keskusjärjestö: Kansalaisten oikeus työhön turvattava työtakuulla... lue lisää
Asikasmaksulaki
Työttömien keskusjärjestön hallitus vaatii niin sanotun välimaksukaton säilyttämistä... lue lisää
Työttömien työkykyohjelma
Työttömien pirstaleiset palvelut yhtenäistettävä sujuvaksi poluksi Työttömien... lue lisää
Työttömien terveystarkastastuksilla ennalta ehkäisevä vaikutus
KUNNAN  lainmukaisiin tehtäviin kuuluu järjestää työttömille maksuton terveystarkastus. Oikeus... lue lisää
Irtisanomisen helpottaminen
  Työttömien Keskusjärjestö ry: Pitkäaikaistyöttömät eivät hyödy suunnitellusta pienten... lue lisää
Lausunto asikasmaksulakiin
Työttömien Keskusjärjestöltä lausunto asiakasmaksulakiin  Työttömien Keskusjärjestö on... lue lisää
Kannanotto
Työttömät eivät vaikene – he haluavat olla oman elämänsä asiantuntijoita!   Mikkelin... lue lisää
Poukkoileva työllisyys- ja sosiaalipolitiikka syö työttömän voimavaroja
  Työttömien Keskusjärjestö vaatii hallitukselta toimia ikääntyneiden työttömien syrjinnän... lue lisää
Mielipide
Hallitus puskee työvoimapalvelujen yksityistämistä ja uutta aktiivimallia Mikkelin... lue lisää
Maakunta ja työttömät
  Kannanotto/tiedote 26.4.2018 Työttömien Keskusjärjestö kannustaa työttömiä... lue lisää
TVY:n vuosikokous valinnat ja julkilausuma
Työllisyyspolitiikkaan aktiivisuutta – työttömien aktiivimallit romukoppaan Työttömien... lue lisää
Maakuntauudistus ja järjestöt
Kannanotto/tiedote 26.4.2018 Työttömien Keskusjärjestö kannustaa työttömiä ehdokkaiksi... lue lisää
Aktiivimalli 2018 mielenilmaus 2.2.
Tiedoksi mielenilmauksesta aktiivimallia vastaan. SAK järjestää alueeltamme maksuttomia... lue lisää
Lounas hinnasto 2018
Lounas hinnasto 2.1.2018 alkaen   Varsinaiset jäsenet - 3,50€ Kannatus jäsenet - 4,50€... lue lisää
Suomi 100v. ja yhdistys 25v.
SUOMI 100 JA YHDISTYS 25 - MIKKELIN TYÖTTÖMILLÄ YHTEISJUHLA 5. JOULUKUUTA... lue lisää
Lausunto ulosottokaaren muuttamisesta
Asia: HE 150/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta... lue lisää
Aktiivimalli ja palkkatuki
Lausunto 2018 talousarvioon. Työttömien Keskusjärjestön mielestä: •Työttömyysturvan... lue lisää
10 000 työpaikkaa
TIEDOTE: Työttömien Keskusjärjestö: 150 miljoonalla eurolla työllistää yli 10 000... lue lisää
Mikkelin Työttömät ry

Mikkelin Työttömät ry © Copyright 2010-2019

Web-nikkarointi: Verkkoverstas