Nakkikastike (L),keitetyt perunat (L,G)
Lohirisotto (L,G)
Merimiespata (L,G)
Liha-kaalilaatikko (L,G),omena-kanelikiisseli (L,G)
Jauhelihapihvit (L,G),ruskeakastike (L),muusi (L,G)
Tänään on 24.10 - torstai 07:19

Työttömien terveystarkastastuksilla ennalta ehkäisevä vaikutus

09.11.2018

KUNNAN lainmukaisiin tehtäviin kuuluu järjestää työttömille maksuton terveystarkastus. Oikeus tarkastukseen tunnetaan huonosti sekä kunnissa että työttömien parissa.

Työttömien oikeudesta terveystarkastuksiin on säädetty vuonna 2011 voimaan tulleessa terveydenhuoltolaissa. Terveystarkastuksen tarkoituksena on edistää työttömän terveyttä ja ylläpitää työkykyä sekä ehkäistä terveysongelmien syntyä.

Työttömät sairastavat enemmän ja voivat huonommin kuin työssä käyvät. Näin on todettu useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa. Havaintomme Työttömien keskusjärjestön ja Ehyt ry:n yhteisessä Terveydeksi-hankkeessa ovat samansuuntaisia.

Kaksi palveluohjaajaa on kiertänyt runsaan parin vuoden ajan muun muassa EU-ruokajakeluissa, Työttömien keskusjärjestön ja Ehyt ry:n toimipaikoissa sekä muissa niin kutsutuissa matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa eri puolilla Suomea. He ovat kertoneet terveys­tarkastuksista ja antaneet palveluohjausta. Ohjaajat ovat tavanneet satoja työttömiä. Heidän huomioidensa mukaan oikeus terveys­tarkastukseen tunnetaan huonosti, eikä tarkastukseen osata hakeutua.

 


HAVAINNOT kertovat myös, että terveystarkastusten järjestäminen ja niistä tiedottaminen vaihtelee paljon. Joissain kunnissa nimetyt terveydenhoitajat tekevät tarkastuksia ja tieto on helposti saatavilla esimerkiksi kunnan verkko­sivuilla. Joskus terveystarkastukseen vaaditaan te-toimiston lähete, mikä on osalle työttömistä liian suuri kynnys, ja vastaanottoaika jää varaamatta.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeessa vuodelta 2013 todetaan, että te-toimiston tehtävänä on tunnistaa ne työttömät työnhakijat, joiden työkykyä on syytä arvioida. Onko te-toimiston virkailijoilla riittävää osaamista tunnistaa arvioinnin tarpeessa olevat asiakkaat? Työttömät kertovat, että te-toimistosta on vaikea saada kasvokkaista palvelua. Miten tunnistaminen ja ohjaus ar­viointiin tapah­tuvat?

TERVEYDEKSI-HANKKEEN asiakkaista noin puolet on hakeutunut terveystarkastukseen palveluohjaajan tapaamisen jälkeen. Haastattelut osoittavat, että ennaltaehkäisyllä, varhaisella ongelmien tunnistamisella ja hoitamisella voidaan säästyä vakavimmilta seurauksilta. Varsinkin pitkäaikaistyöttömien terveysongelmat saattavat olla moninaisia, ja niiden hoitamiseksi on tärkeää saada moniammatillinen arvio ja ohjaus tarpeenmukaiseen jatko­hoitoon. Hoitamattomuuden takia pitkittyneet sairaudet tulevat kalliiksi sekä yhteiskunnalle että yksilölle.

Terveystarkastuksessa selvitetään työttömän terveydentila, ja tarvit­taessa hänet ohjataan jatkotutkimukseen tai -hoitoon. Näistä seuraa esimerkiksi lääkäri-, hammaslääkäri- tai fysioterapiakäyntejä kuluineen, eikä työttömällä ehkä ole varaa niihin. Tällöin sovellettavaksi pitäisi tulla asiakasmaksulain pykälä, jonka mukaan pieni­tuloisen asiakkaan maksua on alennettava tai se on jätettävä kokonaan perimättä.

Kunnissa tätä lakia sovelletaan kuitenkin kirjavasti, eikä aina asiakkaan eduksi. Asiakasmaksulain tarkoitus on, ettei palvelusta perittävä maksu muodostu esteeksi palvelun käytölle. Silti yli 350 000 sosiaali- ja terveyspalvelumaksua päätyi ulosottoon vuonna 2017.

YHDESSÄKÄÄN kunnassa ei ole vielä tullut vastaan käytäntöä, että työnhakija ohjattaisiin terveystarkastukseen heti työttömyyden alussa. Jotta työttömät tuntisivat asian, te-toimistojen tulisi informoida terveystarkastuksesta automaattisesti työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä. Tarkastuksia toistettaisiin tarpeen mukaan.


Kuntoutuksen uudistamiskomi­tean tämänvuotisessa raportissa todetaan, että asiakkaan palvelutarpeet on syytä arvioida heti työttömyyden alkaessa ja sen jälkeen säännöllisin välein. Komitean lakiehdotuksen mukaan työttömän palvelujen ja kuntoutuksen tarve tulisi selvittää kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta ja kolmen kuukauden välein tehtävissä palvelutarvearvioissa.

Työttömän ensimmäiseen terveystarkastukseen tulisi sisältyä ­vähintään yksi maksuton käynti lääkärillä tai suuhygienistillä, jotta maksut eivät estä tarvittavaa hoitoa. Kuntien lakisääteinen tehtävä on toteuttaa tarkastukset.

Kutsu Mikkelin teatterille la 17.8. klo 15.00
Ilmaisutaidon ryhmä Kipinä ja Mikkelin tyttöteatteri Ohjelmistossa 17.08.2019 klo 15.00... lue lisää
Poikkeukset aukioloon
Poikkeukset aukioloaikoihin: Ruokala suljettu: 28.6-28.7. Lahjoitusruokaa jaetaan... lue lisää
Työttömät odottavat hallitukselta nopeita ja selkeitä toimia työllisyyspolitiikassa
Työttömät odottavat hallitukselta nopeita ja selkeitä toimia työllisyyspolitiikassa... lue lisää
Kohtaamispaikan teatteriryhmä
Ilmaisutaidon ryhmä Kipinä on Mikkelin työttömien yksi harrastusryhmistä. Se on avoin... lue lisää
Oikeus työhön ihmisarvoa kunnioittaen
Työttömien Keskusjärjestö piti 16-17.4 vuosikokoustaan Jyväskylässä. Kansanedustaja Lauri... lue lisää
Riittävät palvelut työttömille
Tulevan hallituksen turvattava riittävät työllisyysmäärärahat ja palvelut työttömille... lue lisää
Työttömien terveyspalvelut
Työttömät yhdenvertaisiksi terveyspalveluissa – työkykyohjelma käyttöön Lähes joka kolmas... lue lisää
Työllisyysohjelma 2019-2023
  Työttömien Keskusjärjestö: Kansalaisten oikeus työhön turvattava työtakuulla... lue lisää
Asikasmaksulaki
Työttömien keskusjärjestön hallitus vaatii niin sanotun välimaksukaton säilyttämistä... lue lisää
Työttömien työkykyohjelma
Työttömien pirstaleiset palvelut yhtenäistettävä sujuvaksi poluksi Työttömien... lue lisää
Työttömien terveystarkastastuksilla ennalta ehkäisevä vaikutus
KUNNAN  lainmukaisiin tehtäviin kuuluu järjestää työttömille maksuton terveystarkastus. Oikeus... lue lisää
Irtisanomisen helpottaminen
  Työttömien Keskusjärjestö ry: Pitkäaikaistyöttömät eivät hyödy suunnitellusta pienten... lue lisää
Lausunto asikasmaksulakiin
Työttömien Keskusjärjestöltä lausunto asiakasmaksulakiin  Työttömien Keskusjärjestö on... lue lisää
Kannanotto
Työttömät eivät vaikene – he haluavat olla oman elämänsä asiantuntijoita!   Mikkelin... lue lisää
Poukkoileva työllisyys- ja sosiaalipolitiikka syö työttömän voimavaroja
  Työttömien Keskusjärjestö vaatii hallitukselta toimia ikääntyneiden työttömien syrjinnän... lue lisää
Mielipide
Hallitus puskee työvoimapalvelujen yksityistämistä ja uutta aktiivimallia Mikkelin... lue lisää
Maakunta ja työttömät
  Kannanotto/tiedote 26.4.2018 Työttömien Keskusjärjestö kannustaa työttömiä... lue lisää
TVY:n vuosikokous valinnat ja julkilausuma
Työllisyyspolitiikkaan aktiivisuutta – työttömien aktiivimallit romukoppaan Työttömien... lue lisää
Maakuntauudistus ja järjestöt
Kannanotto/tiedote 26.4.2018 Työttömien Keskusjärjestö kannustaa työttömiä ehdokkaiksi... lue lisää
Aktiivimalli 2018 mielenilmaus 2.2.
Tiedoksi mielenilmauksesta aktiivimallia vastaan. SAK järjestää alueeltamme maksuttomia... lue lisää
Lounas hinnasto 2018
Lounas hinnasto 2.1.2018 alkaen   Varsinaiset jäsenet - 3,50€ Kannatus jäsenet - 4,50€... lue lisää
Suomi 100v. ja yhdistys 25v.
SUOMI 100 JA YHDISTYS 25 - MIKKELIN TYÖTTÖMILLÄ YHTEISJUHLA 5. JOULUKUUTA... lue lisää
Lausunto ulosottokaaren muuttamisesta
Asia: HE 150/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta... lue lisää
Aktiivimalli ja palkkatuki
Lausunto 2018 talousarvioon. Työttömien Keskusjärjestön mielestä: •Työttömyysturvan... lue lisää
10 000 työpaikkaa
TIEDOTE: Työttömien Keskusjärjestö: 150 miljoonalla eurolla työllistää yli 10 000... lue lisää
Mikkelin Työttömät ry

Mikkelin Työttömät ry © Copyright 2010-2019

Web-nikkarointi: Verkkoverstas