Ruokala suljettu, ei lounasta.
Ruokala suljettu, ei lounasta.
Ruokala suljettu, ei lounasta.
Ruokala suljettu, ei lounasta.
Ruokala suljettu, ei lounasta.
Tänään on 18.07 - torstai 01:56

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

28.08.2017

Työttömien Keskusjärjestö ry kiittää pyynnöstä lausua asiakasmaksujen muuttamisesta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 § ehdotetaan muutettavan siten, että kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun pienituloisuusraja kasvaa ja toisesta lapsesta perittävää maksua alennetaan. Etenkin yksinhuoltajien kannustimet hakeutua töihin kasvavat, kun kunnallisen päivähoidon asiakasmaksut vähenevät.

Työttömien Keskusjärjestö ry pitää hallituksen esitystä oikean suuntaisena, koska pienituloiset perheet käyttävät keski- ja suurituloisia perheitä vähemmän varhaiskasvatusta. Kuten esityksessä todetaan, varhaiskasvatuksella on todettuja myönteisiä vaikutuksia lasten kehitykseen. On siksi viisasta alentaa varhaiskasvatuksen perheille koituvia kustannuksia, jottei varhaiskasvatukseen osallistuminen ole perheille taloudellisesti niin merkittävä kysymys, kuin se on nyt.

Esityksen perusteluissa keskitytään kannustinongelmaan puhtaasti lyhytaikaisena taloudellisena kysymyksenä. Työllistyminen kannattaa muistakin, kuin lyhytaikaisista taloudellisista syistä, vaikka käytettävissä olevat rahat eivät lisääntyisi, kun työllistytään. Työstä kertyy eläkettä. Työssä kehittynyt osaaminen ja saadut ihmissuhdeverkostot vaikuttavat jatkotyöllistymiseen. Eli työttömät työnhakijat hakevat töitä vaikkei se aina lyhytaikaisesti olisikaan taloudellisesti kovin kannattavaa. Hakeutumista varhaiskasvatukseen pohditaan myös lapsen oman kehittymistarpeen näkökulmasta. Lapsen omat kyvyt, ihmissuhdetaidot ja verkostot kehittyvät varhaiskasvatuksessa.

Työttömien Keskusjärjestön mielestä kaikille lapsille tulee turvata maksuton oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Tämä muutos täytyy tehdä suoraan Perustustuslain 16 §. Siten saataisiin parhaiten tasoitettua tietä kouluun ja jatkossa työelämään kaikille lapsille vanhempien varallisuudesta tai työllisyystilanteesta huolimatta. Hallitus leikkasi subjektiivista päivähoito-oikeutta työttömille perheille. Tämä on heikentänyt työttömien perheiden lasten yhdenvertaisuutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Poikkeukset aukioloon
Poikkeukset aukioloaikoihin: Ruokala suljettu: 28.6-28.7. Lahjoitusruokaa jaetaan... lue lisää
Työttömät odottavat hallitukselta nopeita ja selkeitä toimia työllisyyspolitiikassa
Työttömät odottavat hallitukselta nopeita ja selkeitä toimia työllisyyspolitiikassa... lue lisää
Kohtaamispaikan teatteriryhmä
Ilmaisutaidon ryhmä Kipinä on Mikkelin työttömien yksi harrastusryhmistä. Se on avoin... lue lisää
Oikeus työhön ihmisarvoa kunnioittaen
Työttömien Keskusjärjestö piti 16-17.4 vuosikokoustaan Jyväskylässä. Kansanedustaja Lauri... lue lisää
Riittävät palvelut työttömille
Tulevan hallituksen turvattava riittävät työllisyysmäärärahat ja palvelut työttömille... lue lisää
Työttömien terveyspalvelut
Työttömät yhdenvertaisiksi terveyspalveluissa – työkykyohjelma käyttöön Lähes joka kolmas... lue lisää
Työllisyysohjelma 2019-2023
  Työttömien Keskusjärjestö: Kansalaisten oikeus työhön turvattava työtakuulla... lue lisää
Asikasmaksulaki
Työttömien keskusjärjestön hallitus vaatii niin sanotun välimaksukaton säilyttämistä... lue lisää
Työttömien työkykyohjelma
Työttömien pirstaleiset palvelut yhtenäistettävä sujuvaksi poluksi Työttömien... lue lisää
Työttömien terveystarkastastuksilla ennalta ehkäisevä vaikutus
KUNNAN  lainmukaisiin tehtäviin kuuluu järjestää työttömille maksuton terveystarkastus. Oikeus... lue lisää
Irtisanomisen helpottaminen
  Työttömien Keskusjärjestö ry: Pitkäaikaistyöttömät eivät hyödy suunnitellusta pienten... lue lisää
Lausunto asikasmaksulakiin
Työttömien Keskusjärjestöltä lausunto asiakasmaksulakiin  Työttömien Keskusjärjestö on... lue lisää
Kannanotto
Työttömät eivät vaikene – he haluavat olla oman elämänsä asiantuntijoita!   Mikkelin... lue lisää
Poukkoileva työllisyys- ja sosiaalipolitiikka syö työttömän voimavaroja
  Työttömien Keskusjärjestö vaatii hallitukselta toimia ikääntyneiden työttömien syrjinnän... lue lisää
Mielipide
Hallitus puskee työvoimapalvelujen yksityistämistä ja uutta aktiivimallia Mikkelin... lue lisää
Maakunta ja työttömät
  Kannanotto/tiedote 26.4.2018 Työttömien Keskusjärjestö kannustaa työttömiä... lue lisää
TVY:n vuosikokous valinnat ja julkilausuma
Työllisyyspolitiikkaan aktiivisuutta – työttömien aktiivimallit romukoppaan Työttömien... lue lisää
Maakuntauudistus ja järjestöt
Kannanotto/tiedote 26.4.2018 Työttömien Keskusjärjestö kannustaa työttömiä ehdokkaiksi... lue lisää
Aktiivimalli 2018 mielenilmaus 2.2.
Tiedoksi mielenilmauksesta aktiivimallia vastaan. SAK järjestää alueeltamme maksuttomia... lue lisää
Lounas hinnasto 2018
Lounas hinnasto 2.1.2018 alkaen   Varsinaiset jäsenet - 3,50€ Kannatus jäsenet - 4,50€... lue lisää
Suomi 100v. ja yhdistys 25v.
SUOMI 100 JA YHDISTYS 25 - MIKKELIN TYÖTTÖMILLÄ YHTEISJUHLA 5. JOULUKUUTA... lue lisää
Lausunto ulosottokaaren muuttamisesta
Asia: HE 150/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta... lue lisää
Aktiivimalli ja palkkatuki
Lausunto 2018 talousarvioon. Työttömien Keskusjärjestön mielestä: •Työttömyysturvan... lue lisää
10 000 työpaikkaa
TIEDOTE: Työttömien Keskusjärjestö: 150 miljoonalla eurolla työllistää yli 10 000... lue lisää
Palkkatukimäärärahat
Työttömien Keskusjärjestön hallitus vaatii palkkatukimäärärahojen nostamista! Hallituksen... lue lisää
Mikkelin Työttömät ry

Mikkelin Työttömät ry © Copyright 2010-2019

Web-nikkarointi: Verkkoverstas