Tapahtumakalenteri

Lauantai  2.1.2016 - Lauantai 31.12.2016Omahoitopiste
Lauantai  2.1.2016 - Lauantai 31.12.2016Pitkäaikaistyöttömien terveyspalvelut
Lauantai  2.1.2016 - Lauantai 31.12.2016Nettipiste
Torstai  7.1.2016 - Lauantai 31.12.20162016 jäsenkortit
Tiistai  4.10.2016 - Torstai 8.12.2016Puistokadun liikuntaryhmä
Keskiviikko  5.10.2016 - Maanantai 24.10.2016RAY:n idea haku - Huono-osaisuuden vähentäminen
Tiistai  18.10.2016 - Perjantai 28.10.2016Maksuton hiustenleikkuu
Torstai  20.10.2016 - Perjantai 9.12.2016Kohtaamispaikka Haukivuorelaisille
Torstai  20.10.2016 - Lauantai 31.12.2016Marraskuuhun uutta puhtia!
Tiistai  15.11.2016Syyskokous

Yhteystiedot

Mikkelin Työttömät ry
Porrassalmenkatu 1
50100 Mikkeli

Toimisto
avoinna ma-pe 8-14.00
Puh: 044 722 0502


Ruokala
avoinna ma-pe 7.30-12.30
Puh: 044 722 0503

Kässäri
avoinna ma-pe 8-14.00
Puh: 044 722 0504

Tilavaraukset
Puh: 044 722 0502

Sähköposti:
toimisto(at)
mikkelintyottomat.fi


Tule käymään, soita tai lähetä sähköpostia!

Tykkää meistä Facebookissa

Satunnainen kuva

soppatykki täynnä hernerokkaa - vielä toistaiseksi
Tykin valmistelua
hernerokkajono

Kävijälaskuri käynnistetty 02/2009

Käyntejä kotisivuilla:259392 kpl

Sivut päivitetty

20.10.2016

Share |

Tervetuloa verkkosivuillemme!

Yhdistyksemme on Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry:n jäsen ja sitä kautta pyrimme vaikuttamaan työttömien asemaan myös valtakunnan tasolla.

suomalaisen_tyon-puolesta.jpg

Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton. Jäsenen puoluekanta, uskonto, ihonväri, ikä tai sukupuoli ei ole meille haitta eikä suositus. Kaikki ovat tasa-arvoisia ja tasavertaisia toiminnassamme.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi ja työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä työttömyydestä aiheutuvien henkisten, fyysisten ja taloudellisten haittojen vähentämiseksi.

Yhdistyksemme kaikkein tärkeimpänä tavoitteena on auttaa työttömiä ylläpitämään työkuntoaan ja työllistymään sekä palkata pitkäaikaistyöttömiä töihin.

Olemme elävästi mukana yhteiskunnan toiminnassa ja pyrimme laajaan ja rakentavaan yhteistyöhön eri tahojen ja järjestöjen kanssa. Te-toimisto, ELY-keskus, Mikkelin kaupunki, seurakunta ja eri yhdistykset ja kansalaisjärjestöt ovat yhteistyökumppaneitamme.

Mikkelin Työttömät ry tarjoaa jäsenilleen monipuolista toimintaa, liikuntaa, kursseja ja matkoja. Meillä voit tavata ystäviä, lukea päivän lehdet tai olla vaan jos siltä tuntuu.

Tervetuloa tutustumaan tiloihimme sekä mukaan harrastamaan ja toimimaan! 

 logo.gif

                              jo vuodesta 1992

Toimintakyvyn ylläpitäminen

Perjantai 13.3.2015 - Heikki Pyrhönen

Yhdistyksissä on kartoitettu pitkäaikaistyöttömien tilannetta. Sen mukaan suurimmat riskit pitkittyneeseen työttömyyteen ovat heikko koulutustaso, kesken jääneet opinnot sekä juurettomuus, puuttuvat sosiaaliset kontaktit ja kadonneet ammatit. Ikääntyneillä työttömillä riski syrjäytymiseen on suurin siellä, missä ammattiala on kokonaan kadonnut paikkakunnalta tai lähes koko maasta. Myöskään työvoimapoliittinen koulutus ei ole tuottanut ihmisille työllistymisen tulosta useista yrityksistä huolimatta.

Kolmannen sektorin välittävät välityömarkkinat ovat pystyneet tarjoamaan tukea kohderyhmällemme, henkilöille jotka ovat myös palvelukeskusten asiakkaita. Me voimme tarjota;

säännöllisen päivärytmin, henkilökohtaisen vertaistuen, auttavan motivoivan työotteen, syrjäytymisen ehkäisyyn reseptejä, neuvontaa ja opastusta yhteiskunnan palveluista.

Henkinen puoli ja itseluottamus kohoaa, kun huomaa, että on vielä johonkin ja kykenee vielä tekemään jotakin. Hänelle on annettu uusi mahdollisuus. Myös se on tärkeää, että on joku, joka kuuntelee ja välittää, auttaa ja neuvoo.

Välityömarkkinat antaa työttömälle mahdollisuuden, jota tavallinen työnantaja ei kykene antamaan. Usein pitkään työttömänä ollutta henkilöä voitaneen sanoa sosiaalisesti vajaakuntoiseksi pelkästään sosiaalisten taitojen taantumisen vuoksi.

Välityömarkkinoilla yhdistykset myös järjestävät työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä, kuten  työelämävalmiuksien kehittämistä työnhakuopastusta työhakemuksen tekemistä  työhaastatteluun valmistautumista  jatkotyömahdollisuuksien etsimistä, palkkatuettuja paikkoja, työharjoittelupaikkoja työkokeilupaikkoja

Yhdistyksemme kautta useat henkilöt ovat päässeet takaisin avoimille työmarkkinoille. Ilman yhdistystoimijoita ei osatyökykyisille olisi paikkaa minne mennä, eikä heille annettaisi uutta mahdollisuutta.

Harva työnantaja on halukas palkkaamaan työntekijän, jonka vajaakuntoisuus suhteessa työtehtäviin on selkeä riski ja aiheuttaa helposti poissaoloja ja sairaslomia sekä ylimääräisiä kustannuksia.

Yhdistystoiminnan kautta tehtävän kuntouttavan työtoiminnan tukeminen vaatii tuloksiin nähden todella pientä panostusta yhteiskunnalta. Tässä kunnat ovat avainasemassa, kyse on kuntalaisista. Erittäin tärkeää olisi ylläpitää ihmisten mielenterveyttä ja ennalta ehkäistä vakavammat ongelmat.

Jokainen ihminen tarvitsee rinnalleen muita ihmisiä ja jokaisen ihmisen ihmisarvolle on tärkeää tulla hyväksytyksi ja saada olla mukana yhteiskunnassa voimavarojensa mukaan.

Kysymys on usein myös niin vaikeasti kuntoutettavista, ettei vaatimus oikean työpaikan löytymisestä läheskään kaikille ole edes käytännössä mahdollista.

Pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien työkuntoutusta tulisi kehittää kohti sellaista toimintaa, joka tähtää olemassa olevan työkyvyn ylläpitämiseen. Kuntoutumista ja osallistumista yhteiskuntaan olisi arvostettava yhä enemmän.

He jotka eivät sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien vuoksi kuulu työnhakijoiden joukkoon tulee antaa mahdollisuus siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Tästä ensimmäinen suuri hyöty olisi se, että viranomaistahojen ja työkuntoutusta toteuttavien resurssit jäisivät niiden kuntoutukseen joilla on vielä mahdollisuus palata työelämään.

Toiseksi, heille, joilla paluu työelämään ei ole enää edes teoriassa mahdollista, tulee järjestää ihan uusilla arvoilla olevaa työtoimintaa sekä työnhakuasiakkaan sosiaalisen tilanteen alku-ja määräaikaisarviointi.

Nyt kaivataan uusia kriteereitä arvioitaessa kolmannen sektorin toimintaa. Tässä meidän asiakkaille toiminnan tavoitteita ja ajatuksia arviointiin.

KRITEEREITÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAAN

 työkykyä ylläpitävää toimintaa

 yleinen kuntoutuminen

 terveydentilan arvio ja ennalta ehkäisevä terveydenhuolto

 sosiaalisen pääoman lisääminen

 sosiaalisen tilanteen vakauttaminen

 Oman elämäntilanteen haltuunotto

 Oman elämän realistinen arviointi

 Tavoitteiden asettaminen

 Työllistyminen

Jo ennen työtoiminnan järjestämistä ja aloittamista asiakkaan terveydentila/työkunto pitää selvittää, tässä on järjestöjen apuna ollut pitkäaikaistyöttömille suunnatut terveystarkastukset.
Palvelun järjestämisvastuu on kunnalla ja tuleekin huolehtia siitä että palvelu säilyy ja sitä kehitetään edelleen.

Liikunta

Maanantai 5.1.2015 - Heikki Pyrhönen

Työttömien liikuntaprojekti alkoi Mikkelissä 18.9.2013

Yleistä

Mikkelin työttömät ry toteuttaa  liikuntaprojektin joka alkoi 18.9. ryhmän ensimmäisellä kokoontumisella.

Ryhmään kuuluu 15 iältään 20-61 vuotiasta henkilöä. Ohjaajana ryhmälle toimii fysioterapeutti Jari Kuusisto. Säännöllinen liikunta on perusedellytyksenä ihmisen virkeydelle, terveydelle sekä pitkäikäisyydelle. Liikunta ennaltaehkäisee paljon erilaisia sairauksia ja liikunnan avulla tuetaan myös ihmisen motivaatiota noudattaa terveellisiä elämäntapoja. Tämän hankkeen ideana on motivoida etenkin niitä pitkäaikaistyöttömiä, joilla on korkea kynnys harrastaa liikuntaa. Jos elämään ei ole kuulunut liikuntaa, niin vähävarainen pitkäaikaistyötön ei saa riittävästi ärsykkeitä, että hakeutuisi säännöllisen liikunnan pariin. Tarvitaan vetäjä, joka jalkautuu ihmisten pariin ja vetää etenkin pitkäaikaistyöttömiä toiminnan piiriin – ja opastaa sekä motivoi ihmisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin.

Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

Tuloksena hankkeessa synnytetään uusia aktiivisia liikunnan ryhmiä tai ohjataan työtön jo olemassa olevan harrastuksen pariin. Hanke synnyttää osallisuutta ja laajentaa työttömien verkostoitumista ympärillä olevaan yhteisöön. Hankkeen aikana kohdehenkilöt saavat myös ajankohtaista ravinto- ja terveysvalistusta, sekä oppivat koostamaan terveellisen ruokavalion, mikä tukee jatkuvaa liikunnan harrastamista.

Ensisijaiset vaikutukset säännöllisestä liikunnasta ovat terveydentilan asteittainen kohentuminen ja itsetunnon parantuminen, kun kunto, osaaminen ja vuorovaikutustaidot kehittyvät valitussa ryhmäliikuntaharrastuksessa. Terveysvaikutukset todetaan terveystarkastuskäynneillä. Epäsuorasti hanke tukee työttömien työllistymistä.

Terveystarkastukset vahvistavat työttömän terveydentilan ja mahdollisiin työllistymisen esteisiin voidaan puuttua tarpeen mukaan. Hyvinvoiva ihminen on myös kilpailukykyisempi avoimilla työmarkkinoilla. Hankkeessa seurataan työllistymisvaikutuksia, mikäli työtön on toimenpiteessä yhdistyksessä. Hankkeessa mukana; TVY r.y.  ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisää tietoa projektista: Heikki Pyrhönen 044 722 0501, 050 4074930 ja

Jari Kuusisto 050 5213159

Lisää kirjoituksia


Tapahtumakalenteri